Koncert: "Muzyka czyni cuda"

Maciej, 03 listopada 2014 11:45

"Muzyka czyni cuda". Koncert charytatywny SIMONE KERMES 17 grudnia 2014 r. Filharmonia Bałtycka, godz. 19:00. Simone Kermes, światowej sławy śpiewaczka operowa z Niemiec. Artystka obdarzona sopranem dramatyczno-koloraturowym, przez krytyków muzycznych okrzyknięta operową Lady Gaga, w 2011 roku zdobyła prestiżowy tytuł Śpiewaczki Roku przyznawany przez magazyn Echo Klassik. W programie usłyszymy arie operowe Verdiego, Rossiniego, Haendla, Donizettiego, Porpory. Artystce towarzyszyć będą muzycy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Krzysztofa Sowińskiego. Cały zysk z koncertu przeznaczony będzie na pomoc pacjentom Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którą kieruje pomysłodawca koncertu prof. Piotr Czauderna - "Planujemy zakupić kompletny tor wizyjny do operacji w trójwymiarze, który posłuży do realizacji nowoczesnych zabiegów wideochirurgicznych u dzieci. Sprzęt ten pozwala na minimalnie inwazyjne leczenie zmian nowotworowych i wad wrodzonych. Koszt powyższego urządzenia wynosi około 400.000,- zł. Klinika nasza zajmuje się leczeniem dzieci 1 dnia aż do 18 roku życia. Operowane są w niej najtrudniejsze przypadki, których leczenia często nie chcą się podjąć inne polskie, a nawet zagraniczne, ośrodki. Rocznie wykonujemy 2500 operacji, w tym ponad 400 zabiegów wideochirurgicznych.

'

Cofnij