HR - Kadry i Płace

Obszary naszej specjalizacji

HR - Kadry i Płace

Proponujemy naszym Klientom usługi kadrowo-płacowe polegające na prowadzeniu akt osobowych i naliczaniu wynagrodzeń. Wspieramy również Klientów w procesie tworzenia umów, a także aktów legislacji wewnętrznej dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. Obsługujemy operacje bankowe związane w wypłatą wynagrodzeń,
a także zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i innych wymaganych prawem. Przygotowujemy sprawozdania i raporty na potrzeby Zarządów i Rad Nadzorczych.
W ramach współpracy w tym obszarze oferujemy również:
- pomoc w budowaniu polityki wynagradzania i systemów motywacyjnych,  
- wsparcie przy wdrożeniach systemów kadrowo-płacowych,  
- okresowe zastępstwa funkcji kadrowo-płacowych bezpośrednio w przedsiębiorstwie Klienta,  
- obsługę rozliczeń obcokrajowców,
- szkolenia BHP.  
Jesteśmy również licencjonowaną agencją pracy tymczasowej i oferujemy Klientom wsparcie w outsourcingu zarówno kadry kierowniczej i funkcji menedżerskich oraz pracowników na pozostałe stanowiska w strukturze organizacyjnej.

Cofnij