Spotkanie z profesorem
Dariuszem Filarem

Maciej, 22 października 2014 12:09

Wspólnie z ESO Audit byliśmy gospodarzem spotkania z profesorem Dariuszem Filarem - członkiem Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów. Wystąpienie p. Profesora dotyczyło perspektyw polskiej gospodarki opartych na wynikach ekonomicznych pierwszego półrocza.

Cofnij