Nominacja do nagrody Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej

Monika, 10 marca 2016 10:15

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że zaangażowanie HK Finance w działania na rzecz trójmiejskiego rynku pracy i lokalnej społeczności zostały zauważone i wyróżnione. Nominacja do tytułu "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej", którą otrzymaliśmy od uczniów i dyrekcji Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku jest dla nas ogromną nobilitacją. 


Dziękujemy!

Cofnij