"Zarządzanie ryzykiem - moda
czy konieczność"

Maciej, 14 stycznia 2014 11:19

Wspólnie z ESO Audit, HK Finance było organizatorem spotkania z dr Jerzym Podlewskim – Wiceprezesem i Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem w biznesie i ujmowało najnowsze trendy i podejście do zagrożeń występujących w otoczeniu przedsiębiorstw.

Cofnij