Podsumowanie projektu
dla młodzieży GOal EKONOMIK!

Monika, 13 maja 2016 10:52

Program GOal EKONOMIK skierowany jest do uczniów Szkół Ekonomiczno - Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku i ma na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy zawodowej oraz umożliwienie im nabycia kwalifikacji atrakcyjnych dla potencjalnego pracodawcy.

Umiejętności takie jak zaawansowana obsługa programu Microsoft Excel, podstawy mówienia i pisania w języku niemieckim oraz ćwiczenia z profesjonalnego tworzenia CV i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej to tylko część wiadomości, z którymi mogą zapoznać się uczestnicy programu.

Myślę, że wiedza przekazana na ciekawych zajęciach projektu GOal EKONOMIK ułatwi mi znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Obecnie wykorzystuję zdobyte umiejętności w zajęciach praktycznych w firmie HK Finance - mówi Patrycja Dunajska, uczennica SE-H.

Uczniowie mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalnych lektorów i wykładowców. Gala GOal EKONOMIK będzie okazją do podsumowania osiągniętych celów projektu oraz wspólnego zaplanowania jego kolejnych edycji.

Cieszymy się, że mogliśmy wspierać edukację młodzieży, która świadomie chce się przygotowywać do wejścia na rynek pracy i zdobywa potrzebne kompetencje, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez praktyków  - mówi Alan Aleksandrowicz, prezes InvestGda. Szczególnie też takiej, która chce się uczyć języka niemieckiego, ponieważ jest on drugim najbardziej popularnym językiem po języku angielskim, którego poszukują zagraniczni inwestorzy w naszym regionie.

Projekt Goal EKONOMIK daje młodzieży możliwość poznania pracodawców, ich oczekiwań, zamianę wyobrażeń o rynku pracy na realną i opartą na własnych obserwacjach wiedzę - podkreśla Aleksandra Peszek, HR Manager w Wipro. To cenny kapitał, który w przyszłości może zadecydować o zdobyciu tej wymarzonej pracy. Wipro planuje bardzo dymamiczny rozwój w najbliższych latach. Zależy nam na pozyskaniu młodych, zaangażowanych pracowników, którzy już wiedzą, czym chcą się zajmować na pierwszym etapie rozwoju kariery zawodowej.

Nieczęsto zdarza się,by firmy tak intensywnie współpracowały z naszą szkołą. Firma HK Finance uwierzyła w uczniów Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Gdańsku. Zapamiętam słowa Pani Anny Łabęckiej-Milewskiej, która po półrocznej współpracy z absolwentami naszej szkoły stwierdziła: ?Kształcicie Państwo techników ekonomistów, którzy posiadają doskonałą wiedzę zawodową.  Jeżeli młodzież  SE-H będzie uczyła się dodatkowo języka niemieckiego  i doskonaliła  umiejętności w aplikacji Excel to znajdzie pracę bez problemu?.  Uwierzyliśmy i nie żałujemy - podsumowuje Donata Kucal, Dyrektor Szkoły Ekonomiczno - Handlowej..


Przy okazji zapraszamy na profil Instagram projektu Goal EKONOMIK, gdzie można 'od kuchni' zobaczyć jak wyglądają szkolenia w dziedzinie IT, HR oraz warsztaty językowe. 

Cofnij